Mecsek Háza - Házirend - Szállás és programok

Házirend

Tisztelt Vendégeink, kérjük, hogy itt tartózkodásuk során az alább házirendet szíveskedjenek betartani, hogy kellemes és zökkenőmentes legyen a pihenésük!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatás igénybevételének kezdetével elfogadják házirendünket, és kötelezettséget vállalnak annak betartására.

A házirendben foglaltak megszegése esetén az üzemeltető, a Mecsek Háza Egyesület (továbbiakban MHE) semmilyen felelősséget nem vállal, okozott kár megtérítésére igényt tart.

A Mecsek Háza védett természeti környezetben található, így fokozottan ügyeljünk a természet értékeinek megóvására.

 1. A Mecsek Házát és a környezetében lévő létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!
 2. A szállás elfoglalása 14 órától lehetséges, és kérjük, a szállást reggel 10-ig elhagyni szíveskedjenek.
 3. Távozás napján rendezetten, sértetlenül, az átvétel állapotában kell átadni.
 4. Távozáskor a nem átvétel állapotában átadott ház (teljes ház bérlésekor a kaucióból levonásra kerül, egyéb esetben 10.000 forint extra takarítási költséget jelent a szállóvendégnek, melyet a helyszínen köteles megfizetni)
 5. A Házban dohányozni szigorúan tilos, csak az erre kijelölt helyen van erre lehetőség.
 6. A Ház előtti tűzrakó helyet vendégeink szabadon használhatják, de a tűzhöz kellő fát nem tudunk biztosítani. (A ház saját fakészlete csak a cserépkályhák fűtésére használható.)
 7. Kérjük, távozáskor a benti szemeteket kiüríteni a kint elhelyezett szemétgyűjtőkbe.
 8. Érkezéskor minden vendég a személyi iratai alapján bejelentkezési lapot köteles kitölteni és a megfelelő adatok megadásával az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
 9. Háziállatot kizárólag előzetes engedély alapján lehet hozni.
 10. A szolgáltatások árát az igénybevétel előtt kell kiegyenlíteni.
 11. Amennyiben nem tartózkodnak, az adott helyiségben a villanyokat mindig kapcsolják le és győződjenek meg az elektromos eszközök üzemen kívül helyezéséről.
 12. A Ház berendezéseit, eszközeit, felszereléseit, vagyontárgyait rendeltetésszerűen kell használni, a szándékosan vagy gondatlanságból megrongált, jogosulatlanul eltulajdonított tárgyakat kötelesek pótolni, és az okozott károkat kötelesek megtéríteni.
 13. A Házban való közlekedésnél, különös tekintettel a tetőtér használatakor fokozott figyelmet kérünk a balesetek elkerülése érdekében. A nem rendeltetésszerű és körültekintő használat során bekövetkező balesetekért nem vállal az üzemeltető felelősséget.
 14. Értékmegőrző nincs a Házban, kérjük értékeikre fokozottan ügyeljenek. Az elveszett tárgyakért felelősséget nem vállal az üzemeltető.
 15. Hangoskodással, közszemérmet sértő viselkedéssel, túlzott alkoholfogyasztással, tilos megzavarni a Házban tartózkodók nyugalmát!
 16. A vendégek a szolgáltatás módjára, minőségére vonatkozó panaszukat, a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan kifogásukat a panaszkönyvben tehetik meg.
 17. Az MHE alkalmazottai, tagjai bármikor jogosultak a szolgáltatás igénybevételének jogosságát ellenőrizni.
 18. A hangosító berendezéseket kérjük a minimálisra csökkenteni éjfél után, a csendháborítással és egyéb panasszal kapcsolatos felelősséget a Mecsek Háza, a házban tartózkodókra ruházza át.

A házirend betartatásáért, és a kiskorúak felügyeletéért legalább egy 18. életévét betöltött személy felel.

Szállással kapcsolatos információk

 • 2 év alatti gyermek ingyen száll meg; 2-10 éves korig fél áron, (abban az esetben, ha családdal érkeznek; gyerekcsoportokra a kedvezmény nem érvényes)
 • A szállást 14 órától lehet elfoglalni és másnap 10 óráig kell elhagyni, amennyiben előbb érkeznének, vagy később távoznának 5000 Ft/óra díjat számolunk fel.
 • Csomagot előbb is le lehet tenni a házban, a turisztikai programvezetővel egyeztetetten;
 • Az IFA 18 éves kor felett fizetendő; a mértéke szezonban (350 Ft/fő/éj) és szezonon kívül (200 Ft/fő/éj) változik!
 • Ágyneműhasználat: lepedő és párnahuzat használatát tartalmazza a szállásdíj, hálózsákot vagy takarót hozni kell.
 • A házat kötelesek teljes körűen kibérelni, amennyiben születésnap, baráti összejövetel, legény-vagy lánybúcsú kerül megrendezésre – akár 10 fő alatti létszám esetén is.
 • A szálláson 22 óráig van lehetőség zenehallgatásra, utána, kérjük ennek mellőzését.